fbpx

Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van BROW STUDIO ACADEMY B.V., gevestigd aan de Kleine Noord 47, 1621 JE te Hoorn.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van de website https://www.brow-academy.com/, alsmede de dienstverlening van BROW STUDIO ACADEMY.

BROW STUDIO ACADEMY respecteert de privacy van de bezoekers en haar klanten en gaat vertrouwelijk om met deze informatie en de verwerking hiervan.

Op grond van de AVG wordt BROW STUDIO ACADEMY in haar rol jegens de klant aangemerkt als verwerking verantwoordelijke. Daarom vindt u in deze privacyverklaring terug welke persoonsgegevens BROW STUDIO ACADEMY van u verwerkt en wat BROW STUDIO ACADEMY met deze persoonsgegevens doet.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik wenst te maken van onze diensten, dan vraagt BROW STUDIO ACADEMY u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van BROW STUDIO ACADEMY en worden gebruikt om de door u gevraagde dienstverlening aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door BROW STUDIO ACADEMY. De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden zonder uw toestemming, tenzij BROW STUDIO ACADEMY daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en BROW STUDIO ACADEMY.

De persoonsgegevens

BROW STUDIO ACADEMY verwerkt de volgende persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze dienstverlening:

– voor- en achternaam;

– adresgegevens;

– telefoonnummer;

– e-mailadres;

– bankrekeningnummer;

– medische gegevens zoals ingevuld op het intakeformulier.

De AVG-grondslag

BROW STUDIO ACADEMY verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

Grondslag 1 – Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats op de grondslag dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Verwerking van uw (persoons-)gegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst is noodzakelijk.

Door middel van het plaatsen van een bestelling en/ of het maken van een afspraak en/of het aanmelden voor een cursus op de website van BROW STUDIO ACADEMY, alsmede door gebruik te maken van de dienstverlening van BROW STUDIO ACADEMY gaat u akkoord met deze verwerking van uw (persoons-)gegevens.

Het doel van de overeenkomst is niet gericht op het verwerken van persoonsgegevens, maar heeft een ander doel, namelijk het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden of het leveren van de door u bestelde producten.

Grondslag 2 – De toestemming

Daarnaast kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. In dit geval bestaat de grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens uit de door u gegeven toestemming.

Deze toestemming wordt door u vrijelijk gegeven. Ook wordt de toestemming ondubbelzinnig gegeven: u accepteert het privacybeleid door middel van het plaatsen van een bestelling en/ of het maken van een afspraak en/of het aanmelden voor een cursus op de website van BROW STUDIO ACADEMY, alsmede door gebruik te maken van de dienstverlening van BROW STUDIO ACADEMY.

Gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt, verwerkt en, slechts indien nodig, bewaard. Uw persoonsgegevens worden door BROW STUDIO ACADEMY verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de dienstverlening.

De bewaartermijnen

BROW STUDIO ACADEMY voldoet aan de bewaartermijnen die gesteld worden voor de verwerking van de persoonsgegevens. BROW STUDIO ACADEMY bewaart uw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening, echter maximaal tot 3 jaar na het afronden van de betreffende dienstverlening.

De beveiligingsmaatregelen

BROW STUDIO ACADEMY heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Zo maakt BROW STUDIO ACADEMY onder andere gebruik van beveiligde computers en software.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten:

– Recht op inzage;

– Recht op rectificatie en aanvulling;

– Recht op vergetelheid;

– Recht op beperking van de verwerking;

– Recht van bezwaar

BROW STUDIO ACADEMY heeft een procedure opgesteld voor het geval dat u verzoekt om een u toekomend recht uit te oefenen. Wanneer u gebruikt wilt maken van één van de hierboven genoemde rechten, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@brow-academy.com. BROW STUDIO ACADEMY zal dan binnen maximaal 14 dagen reageren.

Deze verklaring is alleen van toepassing op de dienstverlening van BROW STUDIO ACADEMY en op haar website. BROW STUDIO ACADEMY kan deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

©BROW STUDIO ACADEMY B.V. 2021Join the list

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief voor het laatste nieuws, aanbiedingen en updates!

×